Roheline kool

Projektist "Roheline kool" osaleme "Suur taimejaht"

Rohelise kooli programm on ülemaailmne. Selles osaleb 49000 kooli 64 maalt.

Programmi juhib Foundation for Environmental Education (FEE) - valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut.

Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. ELKS on sõlminud lepingu MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskusega HARED Rohelise kooli programmi tegevuste organiseerimiseks korraldamiseks.

Programmi suurim saavutus on kahtlemata fakt, et selle tulemusena kasvab põlvkond põlvkonna järel jätkusuutlikult mõtlevaid keskkonnateadlikke inimesi. Nad kannavad programmis omandatut endaga kogu elu ning kasvatavad samas vaimus ka oma järeltulijaid.

Projektis saavad lasteaiad siduda õppekavaga. Käsitleda tuleks neid aktiivsete meetoditega: vaatlused, võrdlused, joonistamine, tabelite koostamine, mängud jm tegevused. Projekt keskendub elurikkusele, eriti taimedele ja nendega seotud liikidele.

Hästi toimivaks tööks on vaja aktiivseid töötajaid, pikaajalist pühendumist ning valmidust kaasata ka lapsi otsustusprotsessidesse. Edukaks tegevuseks on vaja haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetust.

Üheks tähtsaks strateegiaks on keskkonnatöörühma moodustamine. Töörühmas on õpetajad, juhtkonnaliikmed ja lapsevanemad. Töörühma koosolekuid protokollitakse, et näha kuidas otsused sündisid. Töörühma koosolekud toimuvad 6-8 korda aastas, võib ka sagedamini. Töörühma aruandeid tutvustatakse hoolekogus, nõupidamistel ja vanemate koosolekutel.

Selleks, et näha muutusi viiakse läbi kord aastas keskkonnaülevaatus. Tulemusi tutvustatakse õpetajatele ja lapsevanematele. Kui keskkonnaülevaatus on tehtud, koostatakse kogu lasteaeda hõlmav tegevuskava. Tegevuskava võib teha selleks õppeaastaks, aga ka pikemaks, näiteks kolmeks aastaks. Perioodiliselt hinnatakse tegevuskava täitmist ja eesmärkide saavutamist. Lasteaed näitab edusamme mitme suuremahulise projekti läbiviimisega, mis on seotud vähemalt Rohelise kooli teemaga.

Kogu haridusasutus peab teadma Rohelise kooli programmis osalemisest ning mida see tähendab. Vähemalt kord õppeaastas peaks toimuma kogu haridusasutust hõlmav üritus.

Rohelise kooli tegevusi tutvustatakse kodulehel, stendil.

Programmis osalevad haridusasutused võivad oma töö tunnustamiseks taotleda rohelist lippu.

2016/2017 õppeaastal tegeldakse kolme teemaga:

1. Elurikkus

2. Kliimamuutused

3. Kooliõu

2017/2018 õppeaastal tegeldakse kolme varasema teemaga, lisandub

1. Globaalne kodakondsus

Tallinna Lasteaed Kasekese Rohelise Kooli tegemistest saab lähemalt lugeda siit: https://sites.google.com/site/kasekerohelinekool/

karu

 

eco

 

 

m_ja_a.jpg


HITSA