Teadete arhiiv

 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa 

määra kinnitamine 19.12.2018 nr HA-4/95

Kohatasu maksumuse muudatus

alates 01.01.2019-Vanema osa 65,88 eurot

 

 

  

 

karu

 

eco

 

 

m_ja_a.jpg


HITSA