Vormid, blanketid

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu taotlus

Lasteaiakoha taotlus

Isiklikud andmed 

Lapse väljaarvamine 

lapse valjaarvamise avaldus.doc

  

Vanemate poolt kaetava vabastamise taotlus

 

Suverühma avaldused 2023

Suvekoht_Rabarübliku

 Suvekoht_Rännaku_la

 

 

karu

 

m_ja_a.jpg

 

HITSA