Lasteaiatasu

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada munitsipaallasteaia osalustasu vabastust.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määra kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr.27

Alates 01.01.2019 on vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks 65,88 eurot kuus.

Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

toidusoodustuse_avaldus-_kaseke.doc

vanemate_poolt_kaetava_osa_maara_maksmisest_vabas-kaseke.doc

Toitlustustasu päevamaksumus

 Tallinna Lasteaed Kaseke toidukulu päevamaksumus alates 01.08.2019 järgmiselt:

1.   Toidukulu sõimerühmaealisele lapsele 1,5-3a.1.65 €  päev

2.   Toidukulu aiarühmaealisele lapsele      3-5a.   1.75 € päev

3.   Toidukulu aiarühmaealisele lapsele      5-6a.   1.85 € päev

4.   Toidukulu aiarühmaealisele lapsele      6-7a.   1.95 € päev

Toiduraha suuruse aluseks on lasteaia hoolekogu 12.08.2019 koosoleku protokolli nr 1.-4/4  otsus.

Lasteaia arvete tasumisel on oluline teada, et:

Esitatud arved on tasutud arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele;

Kindlasti tuleb arve tasumisel kasutada arvel olevat viitenumbrit, mis on igal lapsel personaalne;

Kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb teatada direktorile, võlglasi lasteaeda vastu ei võeta;

Arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga;

Lapsevanem saab arve e-posti aadressile.

 

 

 

 

 

karu

 

eco

 

 

m_ja_a.jpg


HITSA