Dokumendiregister

Dokumendiregistrisse pääseb alloleva lingi kaudu.

Tallinna asutuste dokumendiregister:  https://dhs.tallinn.ee/atp/

karu

 

m_ja_a.jpg

 

HITSA