Kohatasu maksumuse muudatus 2019 aastal.

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

19.12.2018 nr HA-4/95

Kohatasu maksumuse muudatus alates 01.01.2019 - Vanema osa 65,88 eurot

karu

 

m_ja_a.jpg

 

HITSA