Kohatasu maksumuse muudatus 2020 aastal

Alates 1. jaanuarist 2020 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa

määra suuruseks ühe lapse kohta 71,25 eurot kuus. ( Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 31.12.2019 nr HA-4/78)

 

karu

 

m_ja_a.jpg

 

HITSA