Teadete arhiiv

Juhime tähelepanu, et Tallinna Linnavolikogu 26.03.2020 määrusega

<https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3002&aktid=142953&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp>

kehtestati lasteaia kohatasu vabastus tähtajatult ehk kuni uue määruse vastuvõtmiseni.

 

                                                                                       

karu

 

eco

 

 

m_ja_a.jpg


HITSA