Kohatasu taastamine alates 1. juunist 2020

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu määrusele „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ vabastati vanemad

munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest alates 16. märtsist kuni 31. maini 2020.

karu

 

m_ja_a.jpg

 

HITSA