Kaskede maja uudised

  

 Alates 03.08-07.08 on avatud 4 rühma

Naerupallide rühm - (endised Lottede lapsed)

Päikesejänkude rühm - võtavad Naerupallide ja Kullapaide koolieelikud

Sipsikute rühma – Rabarübliku lapsed

Lepatriinude rühm - võtab Kullapaide lapsed

Alates 10.08 on avatud kõik rühmad

Lotted (uued lapsed)

Lepatriinud

Kullapaid

Naerupallid

Päikesejänkude rühmas- Naerupallide ja Kullapaide koolieelikud

Sipsikute rühmas- Rabarübliku lapsed

 

karu

 

eco

 

 

m_ja_a.jpg


HITSA