Kaskede maja uudised

Sellel õppeaastal toimus Tallinna laste ja noorte teatrifestival "Kanutiaia kann 2021" videolinkide põhjal.

Salvestatud lavastus tuli saata Kanutiaia Huvikooli meilile.Lasteaedade lavastusi ei järjestatud.

Kõik lasteaiad said tänukirjad, meened ja auhinnad.

Suur Tänu õpetaja Reelile, kes aitas lavastada toreda lavastuse .tänukiri

lapsed

 

karu

 

eco

 

 

m_ja_a.jpg


HITSA