Missioon, visioon, väärtused

MISSIOON

Loome koostöös peredega lapse arenguks vajaliku turvalise ja mitmekülgset arengut pakkuva kasvukeskkonna.

VISIOON

Tallinna Lasteaed Kaseke on kaasaegne, lapse vajadustest lähtuv, kõrge õppekvaliteediga haridusasutus, kus professionaalsete õpetajate ning perede toetusel kasvab väike inimene terveks, kombekaks ja teadmishimuliseks koolilapseks, osates väärtustada enda ja teiste loomingut ning teda ümbritsevat keskkonda.

VÄÄRTUSED

  • Hoolivus – hoolime üksteisest meie rõõmude ja muredega, oma tervisest ning neist, kes meist erinevad
  • Avatus – oleme avatud koostööle, uutele ideedele ja teadmistele
  • Loovus – loovuse arendamine varases eas avardab mõtlemist ja toetab isiksuseks kujunemist
  • Turvalisus – peame tähtsaks nii väikeste kui suurte vaimset, füüsilist ja emotsionaalset turvalisust
  • Perekesksus – pereks kasvamine ja olemine on kunst, mida on vaja väärtustada ning toetada
  • Looduslähedus – inimene, kes märkab ja hoiab loodust on sisemiselt rikkam ning tugevam

 

karu

 

eco

 

 

m_ja_a.jpg


HITSA