Missioon, visioon, väärtused

MISSIOON

Tallinna Lasteaed Kaseke on lapsekeskne, uuendusmeelne ja keskkonda väärtustav.

VISIOON

Tallinna Lasteaed Kaseke laps on väärtus, kes oskab ja suudab väärtustada enda ja teiste loomingut ning teda ümbritsevat keskkonda.

VÄÄRTUSED

  • TURVALISUS – tähtsustame väikeste ja suurte vaimset, füüsilist ja emotsionaalset turvalisust
  • HOOLIVUS – hoolime üksteisest, keskkonnast, tervisest ning neist, kes meist erinevad
  • INNOVAATILISUS – oleme avatud arengule, koostööle ja uutele ideedele
  • PEREKESKSUS – toetame ja väärtustame pereks kasvamist ja olemist
  • LOODUSLÄHEDUS – sisemise rikkuse ammutame loodusest

 

 

 

karu

 

m_ja_a.jpg

 

HITSA