ÕPPEAASTA EESMÄRGID 2023/2024 Õ.-A

  1. Õppe- ja kasvatustegevuses rakendatakse lapsest lähtuvat pedagoogikat- projektõpet.
  2. Laps õpib tundma loodust, märkama selle rütme ja väärtustama keskkonda läbi õuesõppe, tervisekavatuse ja liikumisaktiivsuse.
  3. Lasteaia õppe-ja kasvatustegevuses lähtutakse Tallinna Haridusameti teema aastast

          „Keele- ja kultuuri teema-aasta“

 

 

 

 

karu

 

m_ja_a.jpg

 

HITSA