Õppeaasta eesmärgid

2020/2021 õ.-a. eesmärgid

1. Õppe-ja kasvatustegevuse planeerimisel ja läbiviimisel kasutatakse kaasaegseid õppemeetodeid.

2. Laps õpib tundma loodust, märkama selle rütme ja väärtustama puhast keskkonda.

karu

 

eco

 

 

m_ja_a.jpg


HITSA