Õppeaasta eesmärgid

 

2017/2018 õ.-a.

1. Õppe-ja kasvatustegevuse planeerimisel ja läbiviimisel kasutatakse kaasaegseid õppemeetodeid.

2. Eesti rahvakultuuri tundmaõppimine ja väärtustamine.

3. Lapse füüsilise ja vaimse arengu toetamine läbi tervisekasvatuse.

 

 

karu

 

eco

 

 

m_ja_a.jpg


HITSA