Õppeaasta eesmärgid

 

2019/2020 õ.-a. eesmärgid

1. Õppe-ja kasvatustegevuse planeerimisel ja läbiviimisel kasutatakse kaasaegseid õppemeetodeid.

2. Laps mõistab asjade säästliku kasutamise vajadust ning soovib osaleda looduse korrastamises.

3. Lapse füüsilise ja vaimse arengu toetamine läbi tervisekasvatuse.

 

 Põhimõtted:

1. Uurime, vaatleme, katsetame

2.Õpime kõikjal

3.Väärtuste kujundamine läbi mänguliste tegevuste

karu

 

eco

 

 

m_ja_a.jpg


HITSA