Terviseedendus

Tervise edendamine lasteaias

Laste tervise edendamine on seotud kogu ühiskonnaeluga, erinevate ametkondade ja organisatsioonide tegevusega . Samuti on ülitähtis lapse vaimne, sotsiaalne ja füüsiline keskkond, milles laps igapäevaselt kasvab ning areneb – kodu, lasteaed, kogukond.

Lähtuvalt sellest saab lasteaed toetada lapse arengut, käsitledes tervisega seonduvaid teemasid põhjalikult oma tegelustes.

Kasekese lasteaia (Kaskede pst 22 ja Külvi 14)  õuealadel seiklusrada ja kaasaegne mänguväljak, mis võimaldab lastel aktiivselt  liikuda.

Meie lasteaias lähtutakse põhimõttest - ei ole halba ilma, küll aga valesti valitud riietus.

Laps peab viibima iga päev sõltuvalt ilmastikutingimustest 1-2 korda õues. Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule - külma indeksist). Madalama kui miinus 200C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 150C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini.

Kõrvuti hügieeniharjumuste kinnistamise ja liikumisoskuste kujundamisega on oluline kujundada lapsel õigeid toitumisharjumus.

Lasteaia toitlustaja OÜ Merviri eesmärgiks on oma klientidele kvaliteetse toitlustamisteenuse pakkumine läbi mitmekülgse menüü, järgides samaaegselt tervislikke toitumistavasid ning kasutades toitude valmistamisel võimalikult säilitusainetevaba toorainet.

Aktiivne eluviis kinnistub kodu ja lasteaia koostöös tervisekäitumise mudelina edukamalt just varases lapseeas ja loodetavasti säilib ka edaspidises elus, kui seda toetab jätkuvalt kodu, kool ja kindlasti ka sõbrad. Eesmärk on kõigil tegevustel üks – lasteaiast lahkudes teab laps, mida ta peab sööma ja kuidas olla terve ja tubli.

 

 

karu

 

m_ja_a.jpg

 

HITSA