Päevakava

 

7.00

Lasteaed avatud

7.00 - 8.45

Vabategevused, mäng

8.45 - 9.15

Hommikusöök

9.20 - 10.45

Õppe-ja kasvatustegevused tegevused, mäng

10.15 -11.45(sõim)

10.40- 12.15 (aiarühmad)

Õuesviibimine, mäng, õppekäigud, õppe-ja kasvatustegevus

12.00 – 12.30(sõim)

12.15-13.00 (aiarühmad)

Lõunasöök

13.00 - 15.00

Puhketund

15.15-15.45

Individuaalsed tegevused

Mängulised tegevused, huviringid

15.45 -16.15 (sõim)

16.00-16.30 (aiarühm)

Õhtuoode

16.15-19.00

Mängulised tegevused toas või õues, huviringid

18.00

Sõimerühm, aiarühmad suletakse

7.00-7.30; 18.00-19.00

Valverühma tööaeg

19.00

Lasteaed suletakse

 

 

karu

 

eco

 

 

m_ja_a.jpg


HITSA