Vastuvõtt

Lapse lasteaeda vastuvõtmise taotlemiseks täidab lapsevanem lapse sünnitunnistuse alusel haridusameti juhataja poolt kehtestatud vormikohase vastuvõtu taotluse. Vastuvõtu taotlusesse märgitakse kuni 3 lasteaeda ja lastesõime ning lasteasutuses koha saamise soovitud aeg (aasta).

Lasteaeda võetakse vastu 1,5 -7aastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 27.detsembri 2006 määrus nr 109

Lasteaiakoha taotlemiseks tuleb vanemal lapse sünnitunnistuse  alusel täita taotlus ja esitada see ühe valitud lasteasutuse direktorile kohapeal või e-postiga.

karu

 

eco

 

 

m_ja_a.jpg


HITSA