Vastuvõtt

Lasteaeda vastuvõtt

Lasteaiakohta on mugav ja kiire taotleda iseteeninduskeskkonnas- https://info.haridus.ee/lasteaiakoht

Taotlust on võimalik esitada ka  lasteasutuse direktorile koha peal (vastuvõtu taotlus, manuse .pdf, täidetav tarkvaraga Adobe Reader) või e-postiga (digiallkirjastatud). 

Lapsevanem saab esitada kuni kolm lasteasutuse valikut ja märkida koha soovimise aja. Lasteaedade valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue taotluse esitamist lasteaeda.  

Lasteaiarühmad komplekteeritakse vahemikus 1.mai kuni 15 august, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi asutusse kogu aasta kestel.

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

karu

 

m_ja_a.jpg

 

HITSA