Vastuvõtt

Lasteaiakoha taotlemine

Lasteaiakohta on mugav taotleda iseteeninduskeskkonnas- https://info.haridus.ee/lasteaiakoht

Taotlust on võimalik esitada ka  lasteasutuse direktorile koha peal (vastuvõtu taotlus, manuse .pdf, täidetav tarkvaraga Adobe Reader) või e-postiga (digiallkirjastatud).  Lapsevanem saab esitada kuni kolm lasteasutuse valikut ja märkida koha soovimise aja. Lasteaedade valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue taotluse esitamist lasteaeda.  

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

karu

 

m_ja_a.jpg


HITSA