Eelarve

Tallinna  Lasteaed Kaseke on munitsipaallasteaed ning lasteaia rahastus toimub Tallinna linna eelarvest.

Info eelarve kohta on leitav siit.