Terviseedendus

Tervise edendamine lasteaias

Laste tervise edendamine on seotud kogu ühiskonnaeluga, erinevate ametkondade ja organisatsioonide tegevusega . Samuti on ülitähtis lapse vaimne, sotsiaalne ja füüsiline keskkond, milles laps igapäevaselt kasvab ning areneb – kodu, lasteaed, kogukond.

Lähtuvalt sellest saab lasteaed toetada last arengut käsitledes tervisega seonduvaid teemasid põhjalikult oma tegelustes.

Kõrvuti hügieeniharjumuste kinnistamise ja liikumisoskuste kujundamisega on oluline kujundada lapsel õigeid toitumisharjumusi.

Lapsed söövad meelsasti vahepalana porgandi, õuna või värske kapsalehe. Toiduvalmistamisel kasutame võimalikult palju eestimaist toorainet. Lasteaial on oma köök. Menüü on tasakaalustatud ja lastepärane. Rühmaõpetajad kasutavad laste toitumisteadlikkuse tõstmisel erinevaid mänge, lasevad lastel endil koostada toidupüramiidi ja lisaks toimuvad ka  küpsetuspäevad.

Meil on uus seiklusrada ja kaasaegne mänguväljak, mis võimaldab lastel aktiivselt  liikuda.

Aktiivne eluviis kinnistub kodu ja lasteaia koostöös tervisekäitumise mudelina edukamalt just varases lapseeas ja loodetavasti säilib ka edaspidises elus, kui seda toetab jätkuvalt kodu, kool ja kindlasti ka sõbrad. Eesmärk on kõigil tegevustel üks – lasteaiast lahkudes teab laps, mida ta peab sööma ja kuidas olla terve ja tubli.

Selleks toimuvad matkad loodusesse, sportlikud huvialaringid lastele ja täiskasvanutele, tervisliku toitumise päevad, tervisespordi päevad jne.