Teade kohatasu soodustusest alates 1. september 2020

LAPSEVANEMA VANEMA OSA MAKSMISEST VABASTAMISE MENETLUS INFOSÜSTEEMI ISETEENINDUSKESKKONNAS : info.haridus.ee

Tallinna koolieelses lasteasutuses käiva lapse vanem vabastatakse kohatasust 1. septembrist 2020 täies mahus kolmel juhul:

  • Perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ning vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil.
  • Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning nii vanema kui ka laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil.
  • Sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel, kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Tingimus on, et vanem ja tema laps(ed) on rahvastikuregistrijärgselt Tallinna linna elanikud ja vanem on avaldanud vabastuse saamiseks soovi. Lapsevanem saab soovi avaldada e-teenusena haridusameti iseteeninduskeskkonnas info.haridus.ee, kus tal on võimalik valida tingimustele vastavuse korral erinevate soodustuste liikide vahel.

Lapsevanem näeb iseteeninduskeskkonnas enda poolt esitatud vabastuse taotlust.

Link soodustustest: https://www.tallinn.ee/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades

Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määrusega nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

karu

 

m_ja_a.jpg

 

HITSA