Teade seoses SARS-CoV-2 levikuga

(Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitused õppetöö korraldamisel koroonaviiruse leviku tingimustes 22.09.2020)

Oluline on meeles pidada, et:

Alltoodud soovitused kehtivad kõikide inimeste kohta sõltumata vanusest ja kaasuvatest haigustest.

  • haiguskahtluse korral ja lähikontaktsena tuleb püsida kodus;
  • järgida tuleb head kätehügieeni;
  • vähendada tuleb lähikontaktide hulka;
  • soovitame kõigil nutitelefoni omanikel laadida alla telefonirakenduse HOIA.
  • Haridusliku erivajadusega õpilastele parima lahenduse leidmiseks saab abi Rajaleidja keskustest. Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nii koolidele ja tugispetsialistidele kui ka lapsevanematele nõu, kuidas praeguses kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada telefonil 7350 750 (tööpäeviti kell 12-16).
  • Selleks, et vajadusel oleks võimalik operatiivselt lapsevanemaid teavitada või lähikontakte tuvastada, on oluline hoida kontaktandmete nimekirjad ajakohased.

NB! Kellel on viimasel ajal kontaktandmed (e-post, telefon) muutunud-palume sellest teavitada esimesel võimalusel lasteaia juhtkonda!

Mobiilirakendus HOIA

Soovitame kõigil nutitelefoni omanikel laadida telefoni koroonarakendus “Hoia”. Äpp hoiatab inimest juhul, kui tema telefon on olnud hiljem SARS-CoV-2 -positiivse proovi andnud inimesele tema nakkusohtlikul ajal lähemal kui 2 meetrit kauem kui 15 minutit.  Täpsemat infot leiab veebilehelt www.hoia.me.

Lapse tervise eest vastutab lapsevanem, täiskasvanu vastutab oma tervise eest ise.  Lasteasutusse naasmiseks perearstikeskus tervistumise tõendeid ei väljasta, samuti ei tehta terveks saamise kinnitamiseks SARS-CoV-2-teste. Haigena tuleb jääda koju.

Ägedate ülemiste hingamisteede viirusnakkuste sümptomite (köha, nohu, kurguvalu, palavik, üldine halb enesetunne, ebatavaline väsimus) tekkimisel peab jääma kohe koju ning võtma esimesel võimalusel ühendust perearstikeskuse või perearsti nõuandeliiniga 1220, kust antakse edasised juhised.

Nohu ja köha

Kui ei ole selge, kas tegemist on nakkusliku või mittenakkusliku seisundiga, tuleb nõu pidada perearstikeskusega.

Eneseisolatsiooni nõuded

Isolatsioonis viibides on välistatud ka huviringides, kaubanduskeskustes jm viibimine. Isolatsioonikohustuse kestus on määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.

Juhul, kui COVID-19 diagnoos leiab kinnitust, jäävad eneseisolatsiooni nii haigestunu kui tema lähikontaktsed. Lähikontaktsed peavad jääma koju 14 päevaks ja seda loetakse alates lähikontakti esimesest päevast. Lähikontaktsete väljaselgitamise korraldab Terviseamet, kaasates selleks haridusasutuse.

Lähikontaktiga on tegemist, kui inimene:

  • elas samas majapidamises COVID-19 haigega;
  • on olnud füüsilises lähikontaktis COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
  • on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on tema peale köhitud, on katsunud kasutatud salvrätti paljaste kätega);

 on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel. Täpsem info  veebilehelt  https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/lahikontaktse-juhis

https://www.hm.ee/sites/default/files/htmi_ja_terviseameti_soovitused_oppetoo_korraldamiseks.pdf

karu

 

m_ja_a.jpg

 

HITSA